Changelog
25.12.20

Fyll ledig tid ved hjelp av smartluker

Vi introduserer ny funksjonalitet for timeluker.

Istedenfor å tilby en timetype til faste tidspunkt, kan du ved hjelp av smartluker la pasienten velge mellom alle timene du ønsker å tilby i en valgt tidsperiode.

Eksempel:

La oss si at du vet at du skal jobbe fra 08.00 til 15.30. I denne perioden ønsker du å gi pasienten mulighet til å velge mellom alle tjenester du tilbyr, for eksempel behandling av ulik lengde, førstegangsundersøkelse eller veiledet trening.

Tilby timetypene du ønsker i en smartluke og velg hvor ofte timene skal tilbys, for eksempel hvert 5., 10. eller 20. minutt. Slik vil starttidspunktet for de ulike timetypene endre seg dynamisk og sørge for at du får færre hull i timeboken, uten at timeboken blir uoversiktlig.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • Test
  • tetaef
  • asdfaf
  • sdf

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.